Velikonoční Bachovo oratorium v Praze

25. 3. 2008, Kostel sv. Šimona a Judy, 19.30
Pražský barokní soubor s komorním sborem připravily sváteční skladby Johanna Sebastiana Bacha: Velikonoční oratorium, Sinfonii z rané velikonoční kantáty ad. Koncert se koná v cyklu FOK Stará hudba.