Ani Vídeňští filharmonikové nejsou spokojeni se svými platy
Rakouský deník Vlasty Reittererové II

K aktuální debatě o situaci v českých orchestrech přispěla i Vlasta Reittererová. V pokračování Rakouského deníku II mi napsala:
Podobná debata se nyní odehrává ve Vídni, během čekání na designování nového ředitele Státní opery. Ve hře jsou – jak je u nás jistě také známo – tenorista Neil Shicoff a dirigent Franz Welser-Möst, ale konečné slovo ještě nepadlo. Nicméně ve víkendovém vydání listu Der Standard (2. a 3. června) byl otištěn článek, který dává nahlédnout do dění ve Státní opeře v nižších podlažích než je ředitelská kancelář, i níž než je jeviště – totiž do orchestřiště. K úryvku z článku Ljubici Tošić, který vznikl na základě rozhovoru s vedoucím provozu orchestru Státní opery Vídeň předesílám, že tímto orchestrem jsou slavní Vídeňští filharmonikové. Orchestr je spravován družstvem; pracuje tedy na základě systému, který na srovnatelné úrovni u nás (Česká filharmonie jako orchestr Národního divadla) padl již před sto lety.
Vedoucí provozu orchestru Státní opery Michael Bladerer sleduje situaci se zájmem, jména však vyslovit nechce. Ať už bude ředitelem kdokoli, měl by „zachovat repertoárový systém“. Systém bloků, jaký je například v Curychu, je nežádoucí, „protože by omezoval činnost Vídeňských filharmoniků. Každý kus by se musel hrát desetkrát – a vždy ve stejném obsazení.“

Málo se natáčí, platy jsou nedostatečné
Struktura činnosti Filharmoniků je žhavým tématem už dlouho. Ředitel Státní opery Ioan Holender se nechal nedávno v rozhovoru pro Standard slyšet, že pokud jde o účast Filharmoniků „na zkouškách a představeních, pak je – pokud má Státní opera přežít – nutná změna. Filharmonikové jsou stále více zaměstnáni někde jinde, a kvalita tím trpí. Na novou inscenaci sice máme dvanáct zkoušek, ale protože se při nich hudebníci často střídají, vydá to ve skutečnosti tak na šest zkoušek.“ Holender připravuje s provozní radou nový model, podle Bladerera však nepůjde o nic radikálního, ale o „rozumnou adaptaci rozdělení služeb. Filharmonikové hráli hodně mimo operu i dříve. Do roka mívali až sto natáčecích frekvencí. Trh nahrávek je teď značně oslaben, takže se těžiště přeneslo do koncertní činnosti.“
V zásadě „zkouší při nových nastudováních nebo premiérách dílo všichni hudebníci orchestru. Na hlavních a generálních zkouškách, premiérách a prvních reprízách hráli až dosud vždy titíž hráči. Od třetího představení nastoupili další kolegové, ti, kteří dílo rovněž studovali. Není pravda, že by hráli hudebníci, kteří dílo nezkoušeli.“
Za větší problém považuje Bladerer ekonomickou stránku: „Kvalita orchestru Státní opery je založena na jeho filharmonické činnosti. Výkony orchestru Státní opery jsou ve srovnání s ostatními operními domy špičkové. Honorování však je při srovnatelném pracovním vytížení hluboko pod úrovní jiných velkých operních divadel, vždyť hrajeme 300 představení v sezóně! Abychom zůstali schopni konkurence, což si zasloužíme, bylo by jen pochopitelné, kdyby Vídeňští filharmonikové – což momentálně není možné – mohli svou činnost ještě rozšířit.“
Výsledkem je, že mnozí hudebníci „z materiálních důvodů odcházejí a další o tom uvažují. Je tedy nezbytné, aby se platební systém Státní opery dostal na mezinárodní standard. Člen houslové sekce orchestru Státní opery musí povinně odehrát měsíčně 17 představení. Představení, které trvá více než čtyři hodiny, se počítá jako dvojitá služba, v Německu je to už po třech hodinách a deseti minutách. To znamená, že třeba Boris Godunov je v Německu dvojitou službou, u nás je placen jako služba jednoduchá. Hlavní zkouška, která trvá sedm hodin (jako na Soumrak bohů) je u nás považována za jednu zkoušku, v Německu by se počítala jako trojnásobná!“
Konkrétněji se Bladerer o nových ujednáních vyjádřit nechce; domnívá se však, že by to určitě stálo alespoň dva miliony eur. Ředitel je téhož mínění, a přesto by se zvýšením gáží souhlasil. Nejpozději 13. června už o tom bude diskutovat nový tým. Při přištím zasedání provozní rady bude muset také ministryně sdělit členům ‚své‘ myšlenky...