Pražské jaro: BBC a Bernarda Fink

Po sobotním vystoupení Edity Gruberové v Rudolfinu, které bylo ukázkou radosti, šarmu, dramaturgického vtipu a vůbec špičkové zábavy „pro horních deset tisíc“, působil nedělní koncert BBC Symphony Orchestra 20. května 2012 v Obecním domě trochu suchým, výchovně osvětovým dojmem. Je mi to líto, protože orchestr s Jiřím Bělohlávkem si dali s náročným, leč posluchačsky ne tak vděčným repertoárem, který do Prahy přivezli, jistě hodně práce.
Předně – mezi uvedenými skladbami Tippeta, Ravela a Suka těžko hledat spojnici, spíše jsou to pozoruhodné rozdíly, které odlišují tyto  autory a jejich díla složená v prvních třech dekádách XX. století. Nejmladší byla skladba Michaela Tippeta: jeho Koncert pro dva smyčcové orchestry z roku 1938 – 39 uvedlo těleso BBC ve zvláštním rozesazení na pódiu. Koncert má půvabnou střední větu, která přináší citová sóla houslí, cella a zajímavé harmonie. Jinak ale Koncert nepůsobí příliš inspirativně a kupodivu ani nápadně nevyužívá dvou těles k nějakým zvláštním zvukovým efektům, které se zde daly očekávat (alespoň vzadu, kde jsem seděla, nebyly slyšet žádné instrumentační triky, „stereo efekty“ či přelévání hlasů). 
BBC-Symphony-Orchestra-Jiří-Bělohlávek-foto-Pražské-jaro-Ivan-Malý
Ravelova Šeherezáda pro hlas a orchestr z r. 1903 vnesla do večera romantiku dálek a exotické barvy Orientu. Určitě patřila k nejatraktivnějšímu momentu večera. Tři poemy na verše Tristana Klingsora zkomponoval Ravel jako poklonu stejnojmenné skladbě Rimského-Korsakova. Vyjadřují romantickou touhu umělce po dalekých krajích a pocity osamělosti. Slova jednotlivých částí jsme mohli díky českému překladu Ivana Štrause sledovat v programu.
Bernarda Fink se tohoto díla zhostila se sobě vlastním vkusem, uměřeným citem, představivostí a vysokou mírou hudební inteligence. Tato sympatická mezzosopranistka sice nemá silný průrazný hlas, ale vybírá si zajímavý koncertní repertoár, který není dán každému. Dirigent Bělohlávek s orchestrem BBC ji doprovázeli s maximální ohleduplností – pianissima lehká jako vánek, vzdálené hlasy, snivé nálady. Nikde zpěvačku nepřehlušili, přitom však dílo nepostrádalo plasticitu, dynamické vrcholy a množství barev nezbytných pro francouzskou hudbu.  
BBC-Symphony-Orchestra-Bernarda-Fink-Jiří-Bělohlávek-foto-Pražské-jaro-Ivan-Malý
Po přestávce přišlo Sukovo Zrání, náročná, dramaticky se vzpínající symfonická báseň pro velké obsazení hráčů, dokonce i s ženským sborem povolaným kvůli několika taktům v závěru. Zajímalo by mě, zda orchestr, který nastudování díla věnoval hodně sil a chtěl Prahu „ostrovním“ podáním Suka obdarovat, tušil, jak na tom je české publikum ve vztahu k tomuto klasikovi. Ukázalo se – soudě podle prořídlých řad, a to i těch novinářských – že zájem je dnes již poměrně vlažný. Nedivím se, že současný posluchač nemusí programnímu dílu rozumět: kdo dnes zná obsah Sovovy sbírky Žně, jež Suka inspirovala? Jak poznat v obrovských gradačních vlnách (je jich celkem šest), co je zpěv kraje, píseň lásky nebo píseň bolesti? Upřímně – všechny působily stejně vypjatě a pateticky. Slyšíme, že jsou zde zvraty nálad, ponuré až děsivé tóny, zajímavá místa, která jakoby o něčem hovoří, ale netušíme proč a o čem. Suk si do partitury tyto inspirace vpisoval, ale posluchač pro tématické souvislosti nemá žádné vodítko. Z orchestru se na něj hrne neustávající jednolitý proud složitého přediva hlasů, občas kulminujících v orgiích zvuku. I když Jiří Bělohlávek vypracoval všechny složité detaily partitury s orchestrem s pověstnou precizností, obávám se, že publikum by mnohem vřeleji ocenilo Sibelia nebo jinou součást tradičního repertoáru, který BBC Symphony Orchestra hraje na svých koncertech.
BBC-Symphony-Orchestra-Jiří-Bělohlávek-foto-Pražské-jaro-Ivan-Malý-2
Pražské jaro 2012 BBC Symphony Orchestra Dirigent: Jiří Bělohlávek Bernarda Fink (mezzosoprán) Kühnův smíšený sbor (ženská část) Sbormistr: Marek Vorlíček 20.května 2012 Smetanova síň Obecního domu Praha
program: Michael Tippett: Koncert pro dva smyčcové orchestry Maurice Ravel: Šeherezáda

text byl publikován na Operaplus.cz
blog comments powered by Disqus